Prislista

Gäster på säsongs- och korttidscampingen har möjlighet att boka bastun för 100sek och swishar till Lemshaga Management AB med Swish-nummer: 1230326553. Kontakta kiosken (Värmdö Event AB)  eller campingvärden (Lemshaga Management AB) för koder och skriv upp dig på listan vid bastuhuset.

Säsongscamping:

Dessa priser gäller för perioden 2023-2024 på Ingarö Havscamping.
Drivs av Lemshaga Management AB. Hyra och el faktureras. 

Sommarsäsong

1 april – 31 oktober, 13475 Sek. El debiteras separat.

Vinteruppställning

1 november – 31 mars, 2500 Sek. El debiteras separat.

Korttidscamping och stugor:

Drivs av och betalas till Värmdö Event AB

1 april- 31  oktober

Dygnshyra för stugor : 990 Sek

Städning stugor:

– Bäddset/person, 95 Sek

– Slutstädning av stuga, 510 Sek

– Utebliven städning av stuga, 995 Sek

Veckohyra campingplats : 2380 Sek inklusive el

Dygnshyra campingplats: 340 Sek inklusive el

Dygnshyra tältplats: 250sek (utan tillgång till elstolpe)

Glamping

Drivs av Värmdö Event AB

Per natt

1-2 personer: 2.490sek

3 personer: 2.885sek

Båtplats:

Drivs av Lemshaga Management AB. Hyra  faktureras.

Sommarsäsong: 3500 Sek

Vinteruppställning utomhus: 1256 Sek


Price List

Guests at the seasonal and short-term camping have the opportunity to book the sauna for SEK 100 and Swish to Lemshaga Management AB with Swish number: 1230326553. Contact the kiosk (Värmdö Event AB) or camping host (Lemshaga Management AB) for codes and sign up for the list at the sauna house.

Seasonal camping:

These prices apply for the period 2023-2024 at Ingarö Havscamping.
Operated by Lemshaga Management AB. Rent and electricity are invoiced.

Summer season

April 1 – October 31, 13475 Sek. excluding electricity.

Winter storage 

November 1 – March 31, 2500 Sek. excluding electricity.

Short-term camping and cabins:

Operated by and paid to Värmdö Event AB

April 1- October 31

Daily rent for cottages: 990 Sek

Cleaning cabins:

– Bed set / person, 95 Sek
– Final cleaning of cabin, 510 Sek
– Failure to clean the cabin, 995sek 

Weekly rental campsite: 2300sek including electricity

Daily rent campsite: 340 Sek including electricity

Daily rent tent spot: 250sek (no access to electric post)

Glamping

Operated by Värmdö Event AB

Per night

1-2 people: 2.490sek

3 people: 2.885sek

Berth:

Operated by Lemshaga Management AB. Rent invoiced.

Summer season: 3500 Sek

Winter boat storage outdoors: 1265 Sek