Prislista / Price list

Gäster på säsongs- och korttidscampingen har möjlighet att boka bastun för 100 sek
och swishar till Lemshaga Management AB med Swish-nummer: 1230326553.
Kontakta kiosken (Värmdö Event AB)  eller campingvärden (Lemshaga Management AB)
för koder och skriv upp dig på listan vid bastuhuset

Säsongscamping:

Dessa priser gäller för perioden 2021-2022 på Ingarö Havscamping
Drivs av Lemshaga Management AB. Hyra och el faktureras.

Sommarsäsong
1 april – 31 oktober, 12.250 Sek.
El debiteras separat.

Vinteruppställning
1 november – 31 mars, 2.350 Sek.
El debiteras separat.

Korttidscamping och stugor:

Drivs av och betalas till Värmdö Event AB

1 april- 31  oktober

Dygnshyra för stugor : 990 Sek

Städning stugor:
– Bäddset/person, 95 Sek
– Slutstädning av stuga, 510 Sek
– Utebliven städning av stuga, 995 Sek

Veckohyra campingplats : 2.380 Sek inklusive el
Dygnshyra campingplats: 340 Sek inklusive el
Dygnshyra tältplats: 250 sek (utan tillgång till elstolpe)

Glamping:

Drivs av Värmdö Event AB

Datum för sommarsäsong 2022 kommer snart

Per natt
1-2 personer: 2.490sek
3 personer: 2.885sek

Båtplats:

Drivs av Lemshaga Management AB.
Hyra faktureras.

Sommarsäsong: 3.200 Sek
Vinteruppställning utomhus: 1.150 Sek


Guests at the seasonal and short-term camping have the opportunity to book the sauna for SEK 100 and Swish to
Lemshaga Management AB with Swish number: 1230326553.
Contact the kiosk (Värmdö Event AB) or camping host (Lemshaga Management AB)
for codes and sign up for the list at the sauna house.

Seasonal camping:

These prices apply for the period 2021-2022 at Ingarö Havscamping
Operated by Lemshaga Management AB. Rent and electricity are invoiced.

 Summer season
April 1 – October 31, 12.250 Sek.
excluding electricity.

Winter storage 
November 1 – March 31, 2.350 Sek.
excluding electricity.

Short-term camping and cabins:

Operated by and paid to Värmdö Event AB

April 1- October 31

Daily rent for cottages: 990 Sek

Cleaning cabins:
– Bed set / person, 95 Sek
– Final cleaning of cabin, 510 Sek
– Failure to clean the cabin, 995sek 

Weekly rental campsite: 2.300 Sek including electricity
Daily rent campsite: 340 Sek including electricity
Daily rent tent spot: 250 Sek (no access to electric post)

Glamping:

Operated by Värmdö Event AB

 Dates for summer season 2022 will be updated soon

Per night
1-2 people: 2.490sek
3 people: 2.885sek

Berth:

Operated by Lemshaga Management AB.
Rent invoiced.

Summer season: 3.200 Sek
Winter boat storage outdoors: 1.150 Sek